سيدنا موسى

لقيست ن نّبي موسى. ربّي إسخدمت حما أد إسّوفغ تاروا ن إسرائيل ( نغد بني إسرائيل) زي مصر. نتـّا أيد يـيوين زي ربي شّريعا نّاگ لـّانت عشرا ن لوصيات. أمشيد إزايد ربي س موسى إ تاضا نس د شّعب نس.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.