أگراوْ ن ربّي

  .مش ترام أد تقرام أوال ن « ؤگراو ن ربّي » نقّرات داها

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.